Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Αναγκαστική εκτέλεση – Πλειστηριασμός – ΜονΠρΚαβ. 74/2015

Αναγκαστική εκτέλεση – Πλειστηριασμός – ΜονΠρΚαβ. 74/2015

Αίτηση μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς. Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον καθ’ ου υποβάλλοντας ανταίτηση με αίτημα να οριστεί πλειστηριασμός μετά από ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, δηλαδή αυτή που ορίσθηκε με προηγούμενη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου. Υποστηρίξαμε ότι οι διαδοχικές ματαιώσεις του πλειστηριασμού λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών οφείλονται στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που αποτρέπει την εμφάνιση πλειοδοτών και όχι στο ύψος της τιμής πρώτης προσφοράς, η οποία είναι κατώτερη τόσο της πραγματικής όσο και της αντικειμενικής αξίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου. Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την ανταίτησή μας και απέρριψε την αίτηση του αντιδίκου μας.