Αστικό Δίκαιο

«Pacta sunt servanda»

Η δικηγορική μας ομάδα διαθέτει στη φαρέτρα της πλούσια δικαστηριακή πρακτική σε όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου. Με υπευθυνότητα, επιμέλεια και επαγγελματισμό εγγυόμαστε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Η αποτελεσματική νομική προστασία στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί όρο εκ των ουκ άνευ για την διατήρηση του status της ατομικής, οικογενειακής και επιχειρηματικής δράσης του κοινωνού, δοθέντος ότι η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών ακμάζει, οι προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις αποτελούν πεδίον σύγκρουσης, η ιδιοκτησία μένει ανοχύρωτη και απροστάτευτη, οι κληρονομιές θυσιάζονται στο βωμό χρεών και η προσωπικότητα του ανθρώπου στην κοινωνία της πληροφορίας καταρρέει σαν χάρτινος πύργος.

Το ακανθώδες και δυσνόητο των όρων των συναλλαγών, η αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων συνεπειών του τροχαίου ατυχήματος, η αποζημίωση της ιδιοκτησίας που απαλλοτριώνεται, αποτελούν μεταξύ άλλων πεδία δράσης του Γραφείου μας.

Η 20ετης εμπειρία μας και η εξειδικευμένη γνώση μας αποτελούν τα εχέγγυα για την ανάδειξη ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των παραμέτρων της υπόθεσης με σκοπό την επιτυχή έκβασή της.

Νομολογία