Εμπράγματο Δίκαιο

Το Εμπράγματο Δίκαιο είναι, όπως άλλωστε καταμαρτυρά και η ονομασία του, ο κλάδος του αστικού δικαίου που έχει αντικείμενο προστασίας το «πράγμα». Ως εμπράγματα δικαιώματα ο νόμος ρητά ορίζει το δικαίωμα της κυριότητας, τις δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη. Τα δικαιώματα αυτά βρίσκονται στο προσκήνιο καθώς τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης, έχουν απασχολήσει την οικονομική ζωή της χώρας. Όμοια προστασία υπάρχει και για τη νομή, η οποία δεν αποτελεί μεν εμπράγματο δικαίωμα, ωστόσο ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτά.

Με την εισαγωγή του θεσμού του Κτηματολογίου στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε μία γενική καταγραφή των ακινήτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών. Μετά δε την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών, τα κτηματολογικά στοιχεία ενημερώνονται διαρκώς με την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων. Η αρχειοθέτηση αυτή της ακίνητης περιουσίας διευκολύνει την έρευνα και πληροφόρηση αναφορικά με τα τηρούμενα στοιχεία. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που εμφιλοχώρησαν σφάλματα στις καταγραφές, όπως η μη εγγραφή κάποιου εμπραγμάτου δικαιώματος σε συγκεκριμένο ακίνητο τη στιγμή που υπήρχε ή η αναφορά εσφαλμένου φορέα του δικαιώματος αυτού. Επίσης, συχνά είναι τα λάθη σχετικά με την γεωγραφική αποτύπωση του ακινήτου, δηλαδή τα λάθη που αφορούν στα ειδοποιά τους χαρακτηριστικά (εμβαδόν, όρια, τοποθεσία).

Η νομική μας ομάδα αναλαμβάνει την πολύπλευρη προστασία των δικαιωμάτων αυτών επιλύοντας μεθοδικά κάθε ανακύπτον ζήτημα. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί πολλάκις και αναλαμβάνει εξωδικαστικές διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων στις κτηματολογικές εγγραφές, αλλά και αγωγές ή αιτήσεις δικαστικής αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων που προσβάλλονται με τις αρχικές ή επιγενόμενες κτηματολογικές εγγραφές και διόρθωσης των αντίστοιχων ανακριβών εγγραφών, διόρθωσης περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων, καταδίκης των προϊστάμενων των κτηματολογικών γραφείων σε καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων σε περίπτωση άρνησής τους.

Νομολογία