Ενοχικό Δίκαιο

Το Ενοχικό Δίκαιο περιλαμβάνει ευρεία γκάμα υποθέσεων με κυρίαρχες τις διαφορές που ανακύπτουν σε περιπτώσεις συμβάσεων όπως η πώληση, η δωρεά, η μίσθωση, το δάνειο, το χρησιδάνειο, ο συμβιβασμός, η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, η εγγύηση, η κοινωνία, η παρακαταθήκη και η σύμβαση έργου. Επιπλέον, ζητήματα που αφορούν ποινικές ρήτρες, εκχώρηση απαιτήσεων, καταγγελία, υπαναχώρηση, αδικαιολόγητο πλουτισμό, αδικοπραξίες και καταδολίευση δανειστών ομοίως αποτελούν αντικείμενο του ενοχικού δικαίου. Η ιδιομορφία της διαφοράς που αναφύεται στα πλαίσια των ενοχών απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η πολυετής ενασχόληση του γραφείου μας με το δίκαιο των ενοχών παρέχει τα εχέγγυα επιτυχούς έκβασης των υποθέσεων των εντολέων μας.

Νομολογία