Οικογενειακό Δίκαιο

Ο έγγαμος οικογενειακός βίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις έννοιες της συμφωνίας, της συμβίωσης, της συντροφικότητας, της συνεργασίας, της συναπόφασης και της συμπόρευσης. Η ανάγκη δύο ατόμων για κοινό βίο τούς οδηγεί αναπόδραστα να αποδεχθούν την είσοδο της πρόθεσης «συν» (=κοινός) στη ζωή τους. Είναι σαφές ωστόσο, ότι όταν ο έγγαμος βίος κλονίζεται, με αποτέλεσμα να λυθεί με διαζύγιο, η έννοια του κοινού υποχωρεί, αποδομείται. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, η ζωή του μέχρι πρότινος ζευγαριού μετατρέπεται σε πεδίον μάχης. Η μάχη των πρώην συζύγων που αποκτά μορφή δικαστικού αγώνα, γίνεται σφοδρή και χρόνια, με έντονες και σκληρές αντιπαραθέσεις. Αυτού του είδους οι διαμάχες έχουν θύματα, όχι μόνον τους συζύγους, αλλά πρωτίστως τα παιδιά τους.

Η δικηγορική μας ομάδα αναλαμβάνει διαφορές που πηγάζουν από τις σχέσεις μεταξύ συζύγων/συντρόφων (συναινετικό ή κατ’ αντιδικία διαζύγιο), τις σχέσεις γονέων και τέκνων (επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή, αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, υιοθεσία) και τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (συμμετοχή στα αποκτήματα γάμου, κατανομή κινητών πραγμάτων, μετοίκηση).

Η διακριτικότητα, η ευαισθησία, η λεπτότητα στο χειρισμό της οικογενειακής υπόθεσης αλλά και η μεθοδικότητα και η αποφασιστικότητα στην επίλυσή της, αποτελούν αρχές που διέπουν το Γραφείο μας και ως οδοδείκτες εγγυώνται την επ’ ωφελή έκβασή της.

Νομολογία