Εμπορικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Εμπορικό Δίκαιο  > Αξιόγραφα – Επιταγή – ΤρΕφΘρ 346/2010

Αξιόγραφα – Επιταγή – ΤρΕφΘρ 346/2010

Εκδόθηκε διαταγή πληρωμής για αξιώσεις από επιταγή.  Ασκήσαμε ανακοπή με λόγο την πλαστότητα των επιταγών. Η υπογραφή επί των επιταγών τέθηκε από άλλο πρόσωπο που δεν είχε τη συναίνεση της εκδότριας. Αποδείχθηκε ότι οι επιταγές περιήλθαν στην κατοχή του φερόμενου λήπτη ως λευκά φύλλα, χωρίς καμιά συμφωνία για την υπογραφή τους και τη συμπλήρωσή τους και επομένως πρόκειται περί πλαστών επιταγών τόσο κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών όσο και την υπογραφή τους. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την ανακοπή μας.