Εμπορικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Εμπορικό Δίκαιο  > Αξιόγραφα – Επιταγή – ΤρΕφΘρ 495/2010

Αξιόγραφα – Επιταγή – ΤρΕφΘρ 495/2010

Το γραφείο μας άσκησε για λογαριασμό εντολέως μας ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενο ότι η επιταγή είναι ευκολίας. Το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεσή μας κατά της απορριπτικής πρωτόδικης απόφασης και ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής.