Νομολογία

ΠολΠρΚαβ: Δεκτή η προσβολή της προσωπικότητας του εντολέως μας λόγω όχλησης (εκπομπή θορύβου, δύσοσμων αερίων κ.ά.)

ΠολΠρΚαβ – “Το ήρεμο περιβάλλον από ρύπους συνιστά έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας και προσβολή αυτού μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ατμόσφαιρα με την εκπομπή ρύπων, όπως καπνού, αναθυμιάσεων και θορύβων (ηχορύπανση), εάν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κοινωνών, τότε επέρχεται προσβολή και ως προς μια επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία” - Την υπόθεση χειρίστηκε το γραφείο μας- Το δικαστήριο δέχθηκε προσβολή της προσωπικότητας του εντολέως μας, διατάσσοντας τους εναγόμενους, συνοπτικά...

Περισσότερα

Ιατρική Αμέλεια: Απορριπτική Διάταξη της Εισαγγελέως. Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

title-bg

Ζητήματα ιατρικής αμέλειας - Απορριπτική Διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Καβάλας – Δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλειας τελούμενης με πράξη ή παράλειψη, τουναντίον απεδείχθη ότι οι ιατροί ενήργησαν σύμφωνα με τους κοινώς αποδεκτούς και αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης - Το γραφείο μας εκπροσώπησε ορισμένους εκ των κληθέντων σε προκαταρτική εξέταση ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 302 του ΠΚ, όποιος από αμέλεια σκότωσε άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη...

Περισσότερα

Πολ.Πρ.Καβ. 16/2022: Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Ζητήματα εσωτερικής σχέσης συνδικαιούχων

Χρηματικό ποσό ανήκον σε έναν δικαιούχο – Άνοιγμα απ’ αυτόν κοινού τραπεζικού λογαριασμού με τρεις (σταδιακά) συνδικαιούχους - Δωρεά του χρηματικού ποσού από τον πραγματικό δικαιούχο κατ’ ισομοιρίαν στους άλλους δύο συνδικαιούχους -Παραβίαση εκ μέρους ενός εκ των δωρεοδόχων συνδικαιούχων της εσωτερικής συμφωνίας, με τους λοιπούς, περί αναλήψεως εξ ημισείας με τον έτερο δωρεοδόχο συνδικαιούχο του χρηματικού ποσού του κοινού λογαριασμού- Ανάληψη όλου του ποσού του κοινού λογαριασμού με μεταφορά σε ατομικό του λογαριασμό – Αγωγή του έτερου δωρεοδόχου συνδικαιούχου για απόδοση του ημίσεως του ποσού - Το Πολ.Πρ.Καβ. με τη 16/2022 απόφασή του δέχθηκε την αγωγή και υποχρεώνει τον...

Περισσότερα

ΣυμβΠλΚαβ 4/2023: Προσωρινή κράτηση–Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας–Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

ΣυμβΠλΚαβ 4/2023 - Προσωρινή κράτηση – Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας – Διατάσσει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου με περιοριστικούς όρους – Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο, υποβάλλοντας υπόμνημα για μη τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ακολουθεί απόσπασμα του Βουλεύματος «…Άλλωστε για την επιβολή του ακρότατου μέσου δικονομικού καταναγκασμού της προσωρινής κράτησης πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας ως αποτέλεσμα  της στάθμισης ατομικού συμφέροντος του κατηγορουμένου, και του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο σταθμίζεται με βάση και την απειλούμενη ποινική κύρωση και την αντιμετώπισή της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ήτοι της ηλικίας, της κατάσταση της υγείας...

Περισσότερα

ΜονΠρΚαβ 601/2022: Συνεπιμέλεια τέκνου. Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα

Αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από πατέρα και μητέρα – Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα - Το Δικαστήριο ανέθεσε την επιμέλεια τέκνου ηλικίας 2,5 ετών σε αμφότερους τους γονείς – Προσδιορισμός τόπου διαμονής του τέκνου η οικία του πατέρα – Προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας της μητέρας με το τέκνο - Επιδίκαση εις βάρος της μητέρας διατροφής για λογαριασμό τέκνου – Παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης στον πατέρα –– ΜονΠρΚαβ 601/2022 Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την υπ’ αριθμόν 601/2022 απόφασή του δέχθηκε εν μέρει τις αντίθετες αιτήσεις των γονέων και ειδικότερα: Ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια...

Περισσότερα