Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.

Οικογενειακό Δίκαιο – Δικαστική Συμπαράσταση – Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας 267/2021

Διατήρηση μητέρας στη θέση δικαστικής συμπαραστάτριας του γιου της και απόρριψη αιτημάτων της συζύγου του συμπαραστατούμενου να διοριστεί η ίδια συμπαραστάτρια άλλως μέλος του εποπτικού συμβουλίου...

Περισσότερα

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός – Συντηρητική κατάσχεση – Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας 469/2021

Ανάληψη όλου του ποσού από κοινό τραπεζικό λογαριασμό από έναν συνδικαιούχο κατά παράβαση της συμφωνίας του με τους άλλους συνδικαιούχους. Διατάχθηκε συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του συνδικαιούχου που ανέλαβε όλο το ποσό ...

Περισσότερα

Ενοχικό Δίκαιο – Προσβολή της προσωπικότητας – ΜονΠρΚαβ. 445/2021

Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπώντας ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος χειρίστηκε αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης με αντικείμενο την προσωρινή παράλειψη πράξεων των αντιδίκων που προσβάλλουν την προσωπικότητά του. Το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι οι αντίδικοι παρεκτρέπονται σε προσβλητική της προσωπικότητας του εντολέα μας συμπεριφορά, θίγοντας το δικαίωμά του για απόλαυση της καθαρής ατμόσφαιρας και του ήσυχου περιβάλλοντος στο οποίο κινείται και δραστηριοποιείται. Επιπλέον, ότι με τη συμπεριφορά τους παρεμποδίζουν τη λειτουργία της τουριστικής επιχείρησής του, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη και υγιή επιχειρηματική της ανάπτυξη, τη φήμη της και την αξιοπιστία του ιδίου ως επαγγελματία, αφού από...

Περισσότερα

Τροχαία ατυχήματα – Τροχαίο δυστύχημα – Ασκήθηκαν δύο κύριες αγωγές – ΜονΕφΘρ 400/2011

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον οδηγό της μοτοσικλέτας, ο συνεπιβάτης της οποίας σκοτώθηκε. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη σωματικές βλάβες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου άσκησε ανταγωγή, η οποία απερρίφθη ως ουσιαστικά αβάσιμη. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι τα όσα αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας, (ήτοι ότι ουδείς μάρτυρας ανευρέθη στο τόπο του ατυχήματος), ενόψει των μαρτύρων που κατέθεσαν, δεν κρίνονται πειστικά. Παραβίαση ΣΤΟΠ. Ιδιαίτερη αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ. Προέχον και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου. Το δικαστήριο έκρινε ότι η μόνιμη μερική αναπηρία λόγω της νεαρής ηλικίας του...

Περισσότερα

Τροχαία ατυχήματα – Τροχαίο ατύχημα – Ολική καταστροφή μοτοσικλέτας – ΕιρΠαγγαίου 39/2014

Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον ενάγοντα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι αν εκ της ζημίας προήλθε κέρδος στον ζημιωθέντα, τούτο αφαιρείται. Αν το κέρδος συνίσταται στο υπόλειμμα του καταστραφέντος πράγματος τότε, με βάση τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, ο ενάγων δικαιούται, κατ’ επιλογήν ή να κρατήσει το υπόλειμμα και να αφαιρέσει την αξία του από την αξιούμενη ζημία ή να απαιτήσει ολόκληρη την αξιούμενη ζημία και να αποδώσει στον εναγόμενο το υπόλοιπο. Το Δικαστήριο δεχόμενο την αγωγή, επιδίκασε αποζημίωση υπό τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης εκ μέρους του ενάγοντος των υπολειμμάτων της μοτοσικλέτας. ...

Περισσότερα