Ποινικό Δίκαιο

Απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω μη νομότυπης υποβολής έγκλησης – Μον.Πλ.Καβ.

Το Δικαστήριο (Μον.Πλ.Καβ.) δέχθηκε τον αυτοτελή ισχυρισμό του εκπροσωπούμενου από το γραφείο μας κατηγορουμένου ότι στην υποβληθείσα έγκληση της ανώνυμης  εταιρίας περιγράφονται αξιόποινες πράξεις για τις οποίες δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να υποβάλλει έγκληση ο Πρόεδρος της Α.Ε. με το πρακτικό του Δ.Σ, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση για υποβολή εγκλήσεως για συγκεκριμένες πράξεις και κατά συνέπεια η ασκηθείσα ποινική δίωξη πρέπει κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω μη νομότυπης υποβολής εγκλήσεως. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 381 παρ. 1 ΠΚ για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται μεταξύ άλλων στο άρθρο 375 παρ. 2...

Περισσότερα

ΣυμβΠλΚαβ 4/2023: Προσωρινή κράτηση–Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας–Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

ΣυμβΠλΚαβ 4/2023 - Προσωρινή κράτηση – Εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας – Διατάσσει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου με περιοριστικούς όρους – Το γραφείο μας εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο, υποβάλλοντας υπόμνημα για μη τη διατήρηση της ισχύος του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ακολουθεί απόσπασμα του Βουλεύματος «…Άλλωστε για την επιβολή του ακρότατου μέσου δικονομικού καταναγκασμού της προσωρινής κράτησης πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας ως αποτέλεσμα  της στάθμισης ατομικού συμφέροντος του κατηγορουμένου, και του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο σταθμίζεται με βάση και την απειλούμενη ποινική κύρωση και την αντιμετώπισή της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ήτοι της ηλικίας, της κατάσταση της υγείας...

Περισσότερα

Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής κατ’ αληθινή πραγματική συρροή και κατ’ εξακολούθηση – ΜονΠλΚαβ 890/2021

Ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί έλλειψη εκτελεστότητας του τίτλου (δικαστικής απόφασης) – Το Δικαστήριο δέχεται τον ισχυρισμό – Αθώος ο κατηγορούμενος...

Περισσότερα

ΤρΠλΚαβ 1040/2022 – Ακυρότητα Κλητηρίου Θεσπίσματος

Το δικηγορικό μας γραφείο προέβαλε για λογαριασμό εντολέα του την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η ένσταση έγινε δεκτή. Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 321 ΚΠΔ: «1. Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο και, αν υπάρχει ανάγκη, και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα του κατηγορουμένου, β) τον προσδιορισμό του δικαστηρίου στο οποίο καλείται, γ) τη χρονολογία, την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα που πρέπει να εμφανιστεί, δ) τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει και ε) τον αριθμό του, την...

Περισσότερα

Κατάχρηση Ανηλίκων – ΜΟΔ Καβάλας 41/2022 – Ένοχος κατά πλειοψηφία ο κατ/νος πατέρας για την τέλεση γενετήσιων πράξεων εις βάρος του ανήλικου γιου του – Το Δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών

Το γραφείο μας ανέλαβε την υπεράσπιση του θύματος και παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας – Επιχειρηματολογήσαμε κι εισφέραμε αποδεικτικό υλικό, ούτως ώστε το Δικαστήριο να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για την ενοχή του κατ/νου...

Περισσότερα