Διεκπεραίωση υποθέσεων ενώπιον Δημόσιων Υπηρεσιών

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Διεκπεραίωση υποθέσεων ενώπιον Δημόσιων Υπηρεσιών

Η νομική μας ομάδα αναλαμβάνει τη συνολική εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των διοικητικών αρχών, όπως Δ.Ο.Υ., τελωνεία, ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες μετανάστευσης, περιφερειακές διοικήσεις, καθώς και των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Συντάσσει και καταθέτει αιτήσεις, λαμβάνει πιστοποιητικά, συλλέγει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενημερώνεται διαρκώς για την έκβαση των εκκρεμών διοικητικών διαδικασιών.