Ποινικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Ποινικό Δίκαιο  > Δυσφήμηση δια του τύπου – ΜονΠλΚαβ 493/2013

Δυσφήμηση δια του τύπου – ΜονΠλΚαβ 493/2013

Το γραφείο μας υπερασπίστηκε την κατηγορούμενη – δημοσιογράφο  και προέβαλε μεταξύ άλλων τον αυτοτελή ισχυρισμό περί άρσης του αδίκου χαρακτήρα της πράξης της απλής δυσφήμησης και συγκεκριμένα ότι ως συντάκτρια του επίδικου δημοσιεύματος ενήργησε με σκοπό την προστασία δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα για το συμφέρον του κοινού για πληροφόρηση. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η δημοσίευση αυτή εντάσσεται στην ελευθερία του τύπου για τη δημοσίευση ειδήσεων και γεγονότων σχετικά με τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων, ιδίως, δε αυτών που ασκούν δημόσιο λειτούργημα και κατέχουν αξιώματα καθώς επίσης και ότι το επίδικο δημοσίευμα εντάσσεται απόλυτα στο έργο και στην αποστολή του τύπου για πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις πολιτικές θέσεις του παθόντος ακόμα και όταν αυτές συνδυάζονται με στοιχεία του «ιδιωτικού και οικογενειακού του βίου». Το δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας και κήρυξε την εντολέα μας αθώα.