Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Εμπράγματο δίκαιο – Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου – Κτηματολόγιο – ΜονΠρωτΚαβ 301/2017

Εμπράγματο δίκαιο – Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου – Κτηματολόγιο – ΜονΠρωτΚαβ 301/2017

Το γραφείο μας εκπροσωπώντας εντολέα του άσκησε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου αιτούμενο την αναγνώριση της κυριότητας ακινήτου και τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα Κτηματολογικά Βιβλία. Προβάλλαμε μεταξύ άλλων τον ισχυρισμό ότι δυνάμει προσυμφώνου και ιδιωτικών συμφωνητικών η εντολέας μας απέκτησε ακίνητο κυρίως με τις διατάξεις της έκτακτης χρησικτησίας, επικουρικώς με τις διατάξεις της ειδικής χρησικτησίας του ν. 3127/2003. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και αναγνώρισε την εντολέα μας αποκλειστική κυρία του ακινήτου σε ποσοστό 50% και επιπλέον διέταξε τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Καβάλας, ούτως ώστε να αναγραφεί η εντολέας μας δικαιούχος πλήρους κυριότητας με αιτία κτήσης την χρησικτησία του άρθρου 4 του ν. 3127/2003.