Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Εμπράγματο δίκαιο – Νομή σε τμήμα του ακινήτου – Ασφαλιστικά Μέτρα – ΠΠρΚαβ.220/2010

Εμπράγματο δίκαιο – Νομή σε τμήμα του ακινήτου – Ασφαλιστικά Μέτρα – ΠΠρΚαβ.220/2010

Το γραφείο μας άσκησε έφεση κατά απόφασης ασφ. μετρ. Ειρηνοδικείου, το οποίο είχε δεχθεί την αίτηση αντιδίκου αναγνωρίζοντάς τον προσωρινά νομέα σε τμήμα ακινήτου.  Προβάλλαμε τον ισχυρισμό ότι μέρος πράγματος, ακόμα κι αν αποτελεί συστατικό του όλου πράγματος, μπορεί να είναι αντικείμενο χωριστής νομής σε σχέση με το υπόλοιπο πράγμα, το οποίο μπορεί να έχει άλλο νομέα. Εξαίρεση όμως αποτελεί η απαγόρευση φυσικής κατάτμησης κληροτεμαχίων, η οποία καταλαμβάνει τόσο τον κληρούχο όσο και τους διαδόχους αυτού. Αφορά τόσο τον κατά κυριότητα όσο και τον κατά νομή τεμαχισμό του κληροτεμαχίου. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε την έφεσή μας και απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.