Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Ενοχικό δίκαιο – Αδικοπραξία – Βία στα γήπεδα και πρόκληση σωματικών βλαβών – Εξύβριση – Φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση – ΠολΠρΚαβ 41/2019

Ενοχικό δίκαιο – Αδικοπραξία – Βία στα γήπεδα και πρόκληση σωματικών βλαβών – Εξύβριση – Φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση – ΠολΠρΚαβ 41/2019

Το γραφείο μας άσκησε για λογαριασμό του παθόντος αγωγή προσβολής της προσωπικότητας με αίτημα την άρση της προσβολής και την παράλειψη κάθε μελλοντικής διατάραξης, σωρεύοντας  επιπλέον αίτημα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το Δικαστήριο επιδίκασε υπέρ του εντολέα μας αποζημίωση συνολικά ποσού 14.000,00€.