Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Ενοχικό δίκαιο – Καταδολιευτική δικαιοπραξία – ΠολΠρΚαβ 52/2009

Ενοχικό δίκαιο – Καταδολιευτική δικαιοπραξία – ΠολΠρΚαβ 52/2009

Αγωγή τράπεζας κατά εντολέων μας με βάση τη σύμβαση αλληλόχρεου (ανοικτού) λογαριασμού. Το γραφείο μας προέβαλλε μεταξύ άλλων την ένσταση αοριστίας.  Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως αόριστη, κρίνοντας ότι δεν διαλαμβάνονται σε αυτή οι εκατέρωθεν χρεοπιστώσεις της σύμβασης του αλληλόχρεου λογαριασμού και η αοριστία αυτή δεν δύναται να συμπληρωθεί με τις προτάσεις.