Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Ενοχικό δίκαιο – Συντηρητική κατάσχεση – ΜονΠρΚαβ 152/2020

Ενοχικό δίκαιο – Συντηρητική κατάσχεση – ΜονΠρΚαβ 152/2020

Ασφαλιστικά μέτρα για συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, εμπραγμάτων δικαιωμάτων επάνω σ’ αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων των καθ’ ων, είτε βρίσκονται στα χέρια τους είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση απαίτησης της αιτούσας. Το γραφείο μας εκπροσώπησε τους καθ’ ων και προέβαλλε την ένσταση αοριστίας, η οποία έγινε δεκτή και απερρίφθη η αίτηση της αντιδίκου μας.