Κοινωνική Ασφάλιση

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί φλέγον ζήτημα για κάθε εργαζόμενο, μισθωτό, αυτοαπασχολούμενο ή δημόσιο υπάλληλο. Ο εργαζόμενος καλείται μηνιαίως στην καταβολή εισφορών, ώστε να διασφαλίσει τον βιοπορισμό του σε περίπτωση που επέλθει κάποιος κοινωνικοασφαλιστικός κίνδυνος (ανεργία, εργατικό ατύχημα, μητρότητα, αναπηρία, γήρας) και επομένως αδυναμία του να εργαστεί στο μέλλον.

Το Γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές για κάθε υπόθεση κοινωνικής ασφάλισης για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ ΝΑΤ κλπ). Υπολογίζει με ασφάλεια τον αριθμό των ενσήμων και εξετάζει αν πληρούνται τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια για τη λήψη συντάξεως και επιδομάτων. Περαιτέρω, διεκπεραιώνει ταχέως κάθε διαδικασία τακτοποίησης οφειλόμενων εισφορών, καθώς και εξαγοράς πλασματικού χρόνου εργασίας.

Νομολογία