Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Κληρονομικό δίκαιο – Άδεια εκποίησης ακινήτου – ΜονΠρΚαβ 106/2011

Κληρονομικό δίκαιο – Άδεια εκποίησης ακινήτου – ΜονΠρΚαβ 106/2011

Οι εντολείς μας αποδέχτηκαν με το ευεργέτημα της απογραφής την κληρονομία του αποβιώσαντος πατέρα τους, ώστε να ευθύνονται για τα χρέη του μόνο  με την περιουσία  που κληρονόμησαν και όχι και με τη δική τους προσωπική περιουσία. Στην κληρονομία ανήκε ένα χωράφι, για το οποίο είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς από τρίτο αγοραστή. Μετά από συνεννόηση με την τράπεζα, στην οποία οφείλονταν τα χρέη της κληρονομίας, η νομική μας ομάδα, χειριζόμενη την υπόθεση, κατέθεσε αίτηση στο Δικαστήριο για παροχή άδειας εκποίησης του ακινήτου. Η αίτηση έγινε δεκτή.