Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Κληρονομικό δίκαιο – Απογραφή Κληρονομίας – ΕιρΚαβ 265/2009

Κληρονομικό δίκαιο – Απογραφή Κληρονομίας – ΕιρΚαβ 265/2009

Η νομική μας ομάδα διαχειρίστηκε επιτυχώς υπόθεση δικαστικής απογραφής κληρονομίας, η οποία επιβάλλεται ρητά από το νόμο στον κληρονόμο που αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δικαστική απογραφή φέρει το χαρακτήρα ρυθμιστικού μέτρου το οποίο λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή του όρου της αποτροπής κινδύνου. Διατάσσεται από τον Ειρηνοδίκη της Περιφέρειας όπου βρίσκονται τα πράγματα, ο οποίος ορίζει το συμβολαιογράφο και τους πραγματογνώμονες που θα εκτιμήσουν τα αντικείμενα τα οποία θα απογραφούν, πρέπει δε να γίνει εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δήλωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής.