Ποινικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.

Κλοπή – ΜονΠλΚαβ 2227/2018

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, το γραφείο μας έχοντας αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προέβαλε τον ισχυρισμό της ολοσχερούς αποζημίωσης των παθόντων. Το δικαστήριο κήρυξε κατ’ άρθρο 384 παρ. 3 Π.Κ αθώο τον εντολέα μας.