Κυριακή Τσοχαταρίδου

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Κυριακή Τσοχαταρίδου

Κυριακή Τσοχαταρίδου

Βιογραφικό

Η Κυριακή Τσοχαταρίδου είναι Ασκούμενη Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στον Τομέα του Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, με ειδίκευση το Εργατικό Δίκαιο στο ως άνω Πανεπιστήμιο.

Ομιλεί άπταιστα την αγγλική γλώσσα και πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησής της ασχολείται μεταξύ άλλων με υποθέσεις που άπτονται της εξειδίκευσής της, ήτοι Εργατικές και Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές, Συνταξιοδοτικά, Μέτρηση Ενσήμων, καθώς και υποθέσεις Ιθαγένειας και Έκδοσης Αδειών Διαμονής.

Ποινικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Χρειάζεστε νομική κάλυψη ή έχετε κάποια ερώτηση; Είμαστε δίπλα σας!