Εμπορικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Εμπορικό Δίκαιο  > Μισθωτική – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – ΜονΠρωτΚαβ 50/2010

Μισθωτική – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – ΜονΠρωτΚαβ 50/2010

Εκδόθηκε εις βάρος εντολέως μας διαταγή πληρωμής, η οποία την υποχρέωνε σε καταβολή μισθωμάτων. Το γραφείο μας προέβαλε τον ισχυρισμό  ότι η εντολέας μας είχε αποχωρήσει από το μίσθιο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, γεγονός που είχε ανακοινώσει στους εκμισθωτές. Οι οφειλές μισθωμάτων γεννήθηκαν μετά την αποχώρησή της από το μίσθιο και συνεπώς δεν ευθυνόταν για αυτές. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας και ακύρωσε την διαταγή πληρωμής.