Νομολογία

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > ΜονΠρΚαβ 601/2022: Συνεπιμέλεια τέκνου. Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα

ΜονΠρΚαβ 601/2022: Συνεπιμέλεια τέκνου. Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα

Αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από πατέρα και μητέρα – Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση του πατέρα – Το Δικαστήριο ανέθεσε την επιμέλεια τέκνου ηλικίας 2,5 ετών σε αμφότερους τους γονείς – Προσδιορισμός τόπου διαμονής του τέκνου η οικία του πατέρα – Προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας της μητέρας με το τέκνο – Επιδίκαση εις βάρος της μητέρας διατροφής για λογαριασμό τέκνου – Παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης στον πατέρα –– ΜονΠρΚαβ 601/2022

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την υπ’ αριθμόν 601/2022 απόφασή του δέχθηκε εν μέρει τις αντίθετες αιτήσεις των γονέων και ειδικότερα:

  1. Ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια του τέκνου σε αμφότερους τους γονείς, με τόπο διαμονής του την κατοικία του πατέρα,
  2. Υποχρέωσε τη μητέρα να καταβάλλει προσωρινά διατροφή στον πατέρα για λογαριασμό του τέκνου 100,00€ μηνιαίως,
  3. Παραχώρησε προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής στέγης στον πατέρα,
  4. Παραχώρησε προσωρινά τη χρήση της κυκλοφορίας του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου στη μητέρα,
  5. Ρύθμισε προσωρινά τον τρόπο επικοινωνίας της μητέρας με το τέκνο,
  6. Όρισε ότι η παραλαβή του τέκνου θα γίνεται από την οικία που θα διαμένει, από τη μητέρα του η οποία και θα το επιστρέφει ομοίως και τέλος
  7. Όρισε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση.