Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Ποινικό Δίκαιο > Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Οι κανόνες που ρυθμίζουν τα σχετικά με την τοπική και χρονική ισχύ των κυρωτικών κανόνων, την ακριβή έννοια ορισμένων όρων των κυρωτικών κανόνων, πότε δικαιολογείται η πράξη, πότε συγχωρείται ο δράστης, πότε εξαλείφεται το αξιόποινο, την επέκταση του κολασμού και σε μη ολοκληρωμένες και βοηθητικές πράξεις προσβολής, τα είδη των ποινών και των μέτρων ασφαλείας, τους κανόνες επιμέτρησης και ελαστικότητας των ποινών, καθώς και την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων, συγκροτούν το Γενικό Ποινικό Δίκαιο. Ως πλέγμα διατάξεων μιας δημοκρατικής έννομης τάξης, το Γενικό Ποινικό Δίκαιο, στηρίζεται στις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Νομολογία