Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Ποινικό Δίκαιο > Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, γνωστό και ως Ποινική Δικονομία, είναι ο κλάδος του Ποινικού Δικαίου που ασχολείται με τη μελέτη των κανόνων, οι οποίοι κατά βάση ρυθμίζουν τον μηχανισμό επιβολής συγκεκριμένης ποινής για συγκεκριμένο έγκλημα. Ουσιώδης ρόλος του δικαίου αυτού είναι η μέσω της ποινικής δίκης αποκάλυψη της αλήθειας, έτσι ώστε, αφενός μεν να αποκαταστήσει την κοινωνική ειρήνη η οποία διαταράχθηκε με την αξιόποινη πράξη, αφετέρου δε να προστατέψει τον κατηγορούμενο πολίτη. Η σημασία των δικονομικών ποινικών νόμων είναι φανερή, αφού μέσα απ’ αυτούς πραγματώνεται η αρχή «ούτε έγκλημα ούτε ποινή χωρίς δίκη» (nullum crimen nulla poena sine processu) και η ύπαρξή τους αποτελούν εγγύηση για τον κατηγορούμενο ότι θα κριθεί με πάγιο πάντοτε τρόπο.

Νομολογία