Ποινικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Ποινικό Δίκαιο  > Κατάχρηση σε ασέλγεια – ΣυμβΠλΚαβ 55/2019

Κατάχρηση σε ασέλγεια – ΣυμβΠλΚαβ 55/2019

Ο πελάτης μας κατηγορήθηκε για κατάχρηση σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, για την οποία απηλλάγη με βούλευμα του ΣυμβΠλΚαβ, καθόσον δεν προέκυψαν από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη κακώσεις και φλεγμονώδεις επεξεργασίες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ενώ ούτε στο σώμα της καταγγέλλουσας ούτε στον επιδειχθέντα χώρο βρέθηκε γενετικό υλικό.

Ακολουθεί απόσπασμα του νομικού σκέλους της απόφασης

«…Κατά τη διάταξη του άρθρου 338 παρ. 1 περ. β του ΠΚ όπως έχει αντικατασταθεί με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 3064/2002 και στην συνέχεια με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3500/2006 και το εδαφ. β προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3727/2008 «Όποιος με κατάχρηση της παραφροσύνης άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτίας προερχόμενης ανικανότητάς του να αντισταθεί, ενεργεί επ’ αυτού συνουσία ή ασελγή πράξη τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Αν ο παθών είναι ανήλικος τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών». Από την ανωτέρω διάταξη που αποτελεί συμπληρωματική της περί βιασμού (άρθρο 336 παρ. 1 του ΠΚ) διατάξεως προκύπτει ότι για τη θεμελίωση του εγκλήματος της καταχρήσεως σε ασέλγεια απαιτείται ο δράστης να εκμεταλλεύεται την πνευματική αδυναμία ή ανωριμότητα προς αντίσταση της παθούσας προς αντίσταση και να προβαίνει εξαιτίας αυτής σε συνουσία. Η παραφροσύνη του θύματος μπορεί να είναι διαρκής ή πρόσκαιρη και δεν απαιτείται βαρείας μορφής διανοητικής υστέρησης, αρκεί η παθούσα ή στην περίπτωση της παρά φύση ασέλγειας του παθόντος (ανδρός), η πνευματική κατάσταση του θύματος να είναι τέτοια, που να μην μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της γενετήσιας προσβολής. Εκτός της πνευματικής ανωριμότητας ή ολιγοφρενίας του θύματος το έγκλημα στοιχειοθετείται και όταν ο παθών ή στην περίπτωση της εξώγαμης συνουσίας, η παθούσα βρίσκεται σε κατάσταση υπνώσεως ή μέθης ή λιποθυμίας ή πλήρους εξαντλήσεως λόγω υπερκοπώσεως και ο δράστης, αντιλαμβανόμενος την ανικανότητα του θύματος ευρισκόμενου σε μία εκ των ανωτέρω καταστάσεων, να επιχειρεί συνουσία ή ασελγή πράξη. Η συναίνεση του θύματος ευρισκομένου σε μία εκ των ανωτέρω καταστάσεων, εν γνώσει του δράστη πως το θύμα συναινεί χωρίς να αντιλαμβάνεται το νόημα της σε βάρος του προσβολής της γενετήσιας πράξης, δεν αίρει το αξιόποινο αλλά πραγματώνει τη νομοτυπική μορφή του εγκλήματος της καταχρήσεως σε ασέλγεια. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της καταχρήσεως σε ασέλγεια απαιτείται ο δράστης να εκμεταλλεύεται την ανωτέρω κατάσταση ολιγοφρενίας, παραφροσύνης ή μερικής υστέρησης ή αδυναμίας προς αντίσταση λόγω μέθης, υπνώσεως, ναρκώσεως ή πλήρους εξαντλήσεως και λόγω της καταστάσεως αυτής και γνωρίζοντας την αδυναμία προς αντίσταση επιχειρεί την προσβλητική της γενετήσιας πράξης συνουσία τελώντας σε γνώση πως αν το άτομο βρισκόταν σε φυσιολογική κατάσταση και είχε τη δυνατότητα αντιδράσεως δεν θα συναινούσε στην επίτευξη της συνουσίας. Η παθούσα δεν απαιτείται να βρίσκεται σε πλήρη ανικανότητα προς αντίσταση, αρκεί να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που να μην μπορεί να σταθμίσει και αντιληφθεί την επιχειρούμενη εκ μέρους του δράστη προσβολή της γενετήσιας ζωής αυτής (βλ. ΑΠ 353/2003 Ποιν.Χρον. ΝΓ σελ. 1077, ΑΠ 1903/2003 Ποιν. Χρον. ΝΔ σελ. 723, ΑΠ Ποινικός Λόγος 2004 σελ. 43, ΑΠ 1323, ΑΠ 1174/2010, ΑΠ 1586/2011 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Αγγέλου Μπουρόπουλου, Ποινικό Δίκαιο τομ. Γ στο άρθρο 338 ΠΚ, Καρανίκα άρθρο 338 παρ. 1 του ΠΚ, σελ. 149). Παραφροσύνη ή ολιγοφρενία θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία το θύμα δεν έχει ομαλή και φυσιολογική λειτουργία των πνευματικών του λειτουργιών, ώστε να αντιληφθεί το μέγεθος της γενόμενης γενετήσιας προσβολής και αποκρούσει αυτήν. Ο δράστης σε όλες τις περιπτώσεις της καταχρήσεως σε ασέλγεια πρέπει να γνωρίζει την κατάσταση αυτή του θύματος και να προβαίνει στη συνουσία ή στις ασελγείς πράξεις εξαιτίας της κατάστασης αυτής. Το θύμα σε περίπτωση που βρισκόταν σε φυσιολογική κατάσταση θα απέκρουε και θα αντιστεκόταν στις επιχειρούμενες πράξεις της συνουσίας ή στις ασελγείς πράξεις του δράστη (βλ. ΑΠ 378/88, ΑΠ 387/87, ΕφΘεσσαλ 292/2014 Αρμ. 2014. 1753, ΜΟΕΑθ 157/2010, ΤριμΕφΑθ 381/2010 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της ΝΟΜΟΣ)…»