Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Ενοχικό δίκαιο – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – ΕιρΚαβ 313/2020

Ενοχικό δίκαιο – Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – ΕιρΚαβ 313/2020

Το γραφείο μας άσκησε ανακοπή προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το χρέος αναδέχθηκε τρίτος (στερητική αναδοχή χρέους) με αποτέλεσμα να ευθύνεται αυτός. Το Δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας και ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής.