Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Οικογενειακό δίκαιο – Αγωγή διαζυγίου – ΠολΠρΚαβ 207/2010

Οικογενειακό δίκαιο – Αγωγή διαζυγίου – ΠολΠρΚαβ 207/2010

Το γραφείο μας εκπροσωπώντας την εναγόμενη ισχυρίστηκε ότι ο λόγος ισχυρού κλονισμού αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντος. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι από την τελευταία αποχώρηση του ενάγοντος από τη συζυγική στέγη μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης δεν παρήλθε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Το Δικαστήριο κάνοντας δεκτούς του ισχυρισμούς μας απέρριψε την αγωγή διαζυγίου του ενάγοντος.