Αστικό Δίκαιο

Οι νομικές πληροφορίες των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αφορούν νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν νομική καθοδήγηση και δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας.
Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Νομολογία  > Αστικό Δίκαιο  > Τροχαία ατυχήματα – Τροχαίο ατύχημα σε κατοικημένη περιοχή – ΤρΕφΘρ 745/2007

Τροχαία ατυχήματα – Τροχαίο ατύχημα σε κατοικημένη περιοχή – ΤρΕφΘρ 745/2007

Πρόσκρουση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με γεωργικό ελκυστήρα. Το γραφείο μας εκπροσωπούσε τον οδηγό του γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ). Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την έφεσή μας και απέρριψε την αγωγή του οδηγού Ι.Χ, κρίνοντας ότι επί ελλείψεως οριζόντιας σήμανσης στο σημείο της διασταύρωσης, ισχύει η παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα που κινούνται στα δεξιά. Έκρινε νόμιμη τη ταχύτητα του γεωργικού ελκυστήρα, ενώ η αιφνίδια εμφάνιση του ΙΧΕ αυτοκινήτου και η μικρή μεσολαβούσα απόσταση καθιστούσαν αδύνατη οποιαδήποτε αντίδραση εκ μέρους του για την αποφυγή του ατυχήματος, το οποίο υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες, που αυτό συνέβη, δεν θα μπορούσε να το αποφύγει και ο επιμελέστερος οδηγός. Το γεγονός ότι ο οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού δεν συνετέλεσε στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, αφού οι παραβάσεις αυτές δεν τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την επέλευση αυτής, κινούμενος κατά τα προαναφερθέντα κανονικά και κατά πορεία και κατά ταχύτητα.