Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων

Δικηγορικό Γραφείο Καβάλα > Αστικό Δίκαιο > Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων

Η αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από το τροχαίο ατύχημα (αξία ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή του αυτοκινήτου ή ακόμη ολική καταστροφή του αυτοκινήτου, αλλά και μίσθωση άλλου οχήματος), η αποκατάσταση των σωματικών βλαβών του τραυματισθέντος οδηγού ή πεζού (έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, νοσήλια, αποκλειστική νοσοκόμα, απασχόληση τρίτων προσώπων, διαφυγόντα κέρδη, ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω αναπηρίας), η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του ζημιωθέντος προσώπου από το ατύχημα και τέλος η αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των συγγενών σε περίπτωση θανάτου, σε συνδυασμό με τις δαπάνες κηδείας αλλά και την αξίωση όσων διατρέφονταν από τον θανόντα, αποτελούν αντικείμενο που το γραφείο μας με εμπειρία και γνώση διεκδικεί δικαστικώς ή εξωδίκως για τους εντολείς του. Η νομική μας ομάδα εξειδικεύεται στο Δίκαιο των Τροχαίων Ατυχημάτων και έχει στο ενεργητικό της πολυάριθμες υποθέσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Νομολογία